ITE-taide on suomalaista visuaalista nykykansantaidetta.

Lyhennesana ITE viittaa sanayhdistelmään ”itse tehty elämä”.

ITE-taide

ITE-taide on suomalaista visuaalista nykykansantaidetta. Lyhennesana ITE viittaa sanayhdistelmään ”itse tehty elämä”. ITE-taide on oman aikamme kansantaidetta. Perinteisessä kansantaiteessa korostuivat kollektiivisuus ja traditiosidonnaisuus. ITE-taiteessa ne on korvattu yksilöllisellä taiteilijuudella ja omaperäisellä luovuudella.

Suomalaisella visuaalisella kansantaiteella on yhtäläisyyksiä kansainvälisten käsitteiden Art Brut ja Outsider -taiteen kanssa, mutta niitä ei pidä sekoittaa keskenään. Nykykansantaide merkitsee rikasta oman ympäristön kanssa elämistä. Outsider-taide puolestaan on usein tulosta köyhtyneestä ympäristöstä, esimerkiksi laitosympäristöön joutumisesta.

ITE-taide tunnetaan kansainvälisesti ITE-art käsitteenä ja se on osa kansainvälistä outsider-taiteen kenttää.

ITE-taiteilijat

ITE-taiteilijat työskentelevät taidemaailman ulkopuolella ja esittävät teoksiaan omassa arjen ympäristössään. He ovat itseoppineita, mikä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole koulutusta taiteen tekemiseen. ITE-taiteilijoiden taide on omaan elinympäristöön, kulttuuriseen taustaan ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa taidetta.

Visit ITE

Mitä ITE-taide on ja mitä se voi tarjota matkailijalle? Elämysmatkailun suosio ympäri maailman on kasvava trendi. Yhä useampi matkailija on kiinnostunut elämyksistä ja paikallisesta tavasta elää. Suomalainen ITE-taide on omaperäistä ja kekseliästä. ITE-taiteilijoiden usein omaan pihapiiriin rakentamat teosympäristöt ovat huikeita ja tarjoavat mieleenpainuvan kokemuksen matkailijalle. Suomessa on useita ITE-kohteita, joihin pääsee vierailemaan sovitusti tai aukioloaikojen puitteissa. Middle of Nowhere sivustolla esitellään vierailtavia ITE-kohteita. Meidän omassa ITE-taidepuistossa pääsee lisäksi tutustumaan useiden eri taiteilijoiden teoksiin ja installaatioihin.
ITE-Taide 1998-2023

ITE-taide Suomessa

Kautta aikojen me suomalaiset olemme aina nostaneet puheissa esiin paikallisia kylähulluja. Poikkeava elämäntapa, käytös tai erikoiset teot ovat voineet leimata henkilöstä kylähullun. Aiemmin termillä oli hyvinkin negatiivinen kaiku. Tämän erilaisuuden taustalla on kuitenkin voinut hyvin monessa tapauksessa olla kyse äärimmäisestä luovuudesta ja halusta toteuttaa omaa esteettistä näkemystä. Tavallisen kansanihmisen tekemää taidetta ei olla osattu aina nähdä taiteena.

Suomalaisen ITE-taiteen juuret johtavat vuoteen 1998, jolloin Maaseudun Sivistysliitto alkoi kartoittamaan suomalaista nykykansantaidetta. Hankkeen alkaessa suomalaisella visuaalisella kansanluovuudella ei ollut vakiintunutta nimitystä eikä määritystä.

Maaseudun Sivistysliiton organisoiman näyttely- ja julkaisutoiminnan sekä aktiivisen tiedottamisen tuloksena termi ”ITE-taide” alkoi kuitenkin nopeasti levitä yleiseen kielenkäyttöön ja suomalaiseen taidepuheeseen.

Maaseudun sivistysliiton yli kaksikymmentä vuotta kestänyt työ ITE-taiteen kartoittamisessa ja taidesuuntauksen esille nostamisessa on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti arvokasta.

Lisää ITE-taiteesta ja -taiteilijoista löydät Maaseudun Sivistysliiton sivulta.

Scroll to Top