ITE-taide on suomalaista visuaalista nykykansantaidetta.

ITE-taiteilijoiden usein omaan pihapiiriin rakentamat teosympäristöt ovat huikeita ja tarjoavat mieleenpainuvan kokemuksen matkailijalle.

ITE-taide ja matkailu

Mitä ITE-taide voi tarjota matkailijalle? Elämysmatkailun suosio ympäri maailman on kasvava trendi. Yhä useampi matkailija on kiinnostunut elämyksistä ja paikallisesta tavasta elää. Suomalainen ITE-taide on omaperäistä ja kekseliästä.

ITE-taiteilijoiden usein omaan pihapiiriin rakentamat teosympäristöt ovat huikeita ja tarjoavat mieleenpainuvan kokemuksen matkailijalle. Suomessa on useita ITE-kohteita, joihin pääsee vierailemaan sovitusti tai aukioloaikojen puitteissa. Middle of Nowhere sivustolla esitellään vierailtavia ITE-kohteita sekä erilaisia ITE-taiteeseen liittyviä tapahtumia, joita Suomessa järjestetään.

ITE-taide

ITE-taide on suomalaista visuaalista nykykansantaidetta. Lyhennesana ITE viittaa sanayhdistelmään ”itse tehty elämä”. ITE-taiteilijat työskentelevät taidemaailman ulkopuolella ja esittävät teoksiaan omassa arjen ympäristössään. He ovat itseoppineita, mikä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole koulutusta taiteen tekemiseen. ITE-taide on oman aikamme kansantaidetta. Perinteisessä kansantaiteessa korostuivat kollektiivisuus ja traditiosidonnaisuus. ITE-taiteessa ne on korvattu yksilöllisellä taiteilijuudella ja omaperäisellä luovuudella.

ITE-Taide 1998-2022

ITE-taide Suomessa

Kautta aikojen me suomalaiset olemme aina nostaneet puheissa esiin paikallisia kylähulluja. Poikkeava elämäntapa, käytös tai erikoiset teot ovat voineet leimata henkilöstä kylähullun. Aiemmin termillä oli hyvinkin negatiivinen kaiku. Tämän erilaisuuden taustalla on kuitenkin voinut hyvin monessa tapauksessa olla kyse äärimmäisestä luovuudesta ja halusta toteuttaa omaa esteettistä näkemystä. Tavallisen kansanihmisen tekemää taidetta ei olla osattu aina nähdä taiteena.

Suomalaisen ITE-taiteen juuret johtavat vuoteen 1998, jolloin Maaseudun Sivistysliitto alkoi kartoittamaan suomalaista nykykansantaidetta. Hankkeen alkaessa suomalaisella visuaalisella kansanluovuudella ei ollut vakiintunutta nimitystä eikä määritystä.

Maaseudun Sivistysliiton organisoiman näyttely- ja julkaisutoiminnan sekä aktiivisen tiedottamisen tuloksena termi ”ITE-taide” alkoi kuitenkin nopeasti levitä yleiseen kielenkäyttöön ja suomalaiseen taidepuheeseen.

Maaseudun sivistysliiton yli kaksikymmentä vuotta kestänyt työ ITE-taiteen kartoittamisessa ja taidesuuntauksen esille nostamisessa on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti arvokasta.

Suomalaisella visuaalisella kansantaiteella on yhtäläisyyksiä kansainvälisten käsitteiden Art Brut ja Outsider -taiteen kanssa, mutta niitä ei pidä sekoittaa keskenään. Nykykansantaide merkitsee rikasta oman ympäristön kanssa elämistä. Outsider-taide puolestaan on usein tulosta köyhtyneestä ympäristöstä, esimerkiksi laitosympäristöön joutumisesta.

ITE-taide tunnetaan kansainvälisesti ITE-art käsitteenä ja se on osa kansainvälistä outsider-taiteen kenttää.

Maaseudun Sivistysliitto

Lisää ITE-taiteesta ja -taiteilijoista löydät Maaseudun Sivistysliiton sivulta.

Scroll to Top